Kvantitativ tredimensional biomekanisk analyse af bevægeapparatsbelastninger / Quantitative three dimensional biomechanical analysis of musculo-skeletal loads

Projektdetaljer

Beskrivelse

Fælles for de fleste undersøgelser af bevægeapparatets styring er, at der indgår behov for en funktionel kvantificering af biomekaniske forhold, dvs. en reel objektiv vurdering af fx neurale protesers mekaniske effektivitet, gangens effektivitet før og efter et genoptræningsforløb og/eller operative indgreb eller ved basale studier af naturlige og patologiske bevægemønstre. Således er der både behov for helkropsanalyse af naturlige dagligdags aktivitetet som gang, løb, cykling og/eller standfunktion samt mere lokale analyser af fx håndgrebsfunktion alene, koordination af krop-arm-hånd eller ankel/fodledsfunktion. Da tredimensional biomekanisk bevægelsesanalyse både er tidskrævende og apparatur- og beregningstung, er det ofte både af tids- og ressourcemæssige årsager ikke muligt at inddrage den optimale form for biomekanisk analyse, hvilket ud fra et forskningsmæssigt synspunkt er utilfredsstillende, da en reel objektiv vurdering hermed ikke er mulig. For at afhjælpe dette problem er et stort biomekanisk laboratorium til generel tredimensional bevægelsesanalyse under opbygning ved SMI. Laboratoriet har det bedst egnede og mest moderne udstyr. Formålet med disse faciliteter er at give forskerne ved SMI samt eksterne samarbejdspartnere mulighed for at løse biomekaniske problemstillinger på en tidsmæssig effektiv måde og med de mest anerkendte metoder og med et fagligt højt internationalt niveau. Projektet støttes af Dansk Grundforskningsfond og Villum Kann Rasmussen Fonden samt en række private fonde. (Michael Voigt, Thomas Sinkjær; Aalborg Sygehus)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200031/12/2007