Kvinder i Europa: Artikuleringen af den feministiske politiske identitet gennem transnationale netværk på europæisk plan (ph.d.-projekt)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet fokuserer på inddragelse af civilsamfundsaktører i forbindelse med udviklingen af kønspolitikker i EU. Kombinationen af civilsamfundshandlen i det transnationale rum og EU som beslutningstagende institution giver en særlig form for interaktion, og der opstår specifikke mulighedsstrukturer, som civilsamfundsaktørerne kan benytte sig af.

  Formålet med projektet er at analysere udviklingen og framing af kønspolitik i EU samt den indflydelse som forskellige civilsamfundsaktører har herpå. Dermed bliver mulighederne for demokratisering af det transnationale rum ligeledes et vigtigt fokus. Teoretisk bygger projektet på transnationalismebegrebet, feministiske medborgerskabsteorier, teorier om europæiske integration og kønspolitik samt teorier om civilsamfund og civilsamfundsdeltagelse. Det empiriske materiale består af officielle dokumenter fra EU (direktiver, rapporter, arbejdspapirer, etc.) samt kvalitative interviews med nøgleaktører i EU-institutionerne og udvalgte transnationale bevægelser og organisationer, der arbejder med kønsspørgsmål inden for den europæiske kontekst. Dette materiale vil blive analyseret ud fra en konstruktivistisk tilgang, der inddrager diskursanalyse, framing og policy analysis. Feltet belyses ud fra to cases, henholdsvis vold mod kvinder og balance mellem arbejdsliv og privatliv.

  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato16/01/200630/04/2011

  Finansiering

  • <ingen navn>

  Emneord

  • Kønspolitik
  • Den Europæiske Union
  • Civilsamfund
  • Civilsamfundsdeltagelse
  • Det transnationale rum
  • Transnationale netværk
  • Sociale bevægelser
  • Politisk indflydelse
  • Politiske mulighedsstrukturer
  • Demokratisering
  • Medborgerskab
  • Diskursanalyse
  • Frame analysis
  • Policy analysis

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.