Læreprocesser i det computermedierede tværnationale samarbejdsrum

 • Christensen, Lone Toft (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets tese er, at IKT kan bidrage til at skabe nye kommunikative kontekster og redskaber for udvikling af interkulturelle kompetencer i gymnasieskolen. Ved nye kommunikative kontekster forstås her autentiske og meningsfyldte kommunikationssituationer, hvor der er en afsender med en intention og en modtager, der har en eller flere gode grunde til at læse det, der formidles. Projektet søges belyst gennem * computeren som medie for tværnational kommunikation og for etablering af tværnationale læringsfællesskaber * computeren som redskab for produktfremstilling. Empirisk baserer projektet sig på feltstudier af problemorienterede computermedierede samarbejdsforløb på to forskellige gymnasier. Ph.d.-projekt. (Lone Toft Christensen)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …