Læreprocesser i multikulturelle kontekster

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Formålet med dette projekt er at udforske de kulturelle, identitetsmæssige og fagligt/professionelle forandringsprocesser, som følger af individets deltagelse i multikulturelle samarbejdsrelationer. Konteksten for studiet af kulturelle og fagligt/professionnelle læreprocesser vil være danske arbejdspladser, som er eller udvikler sig hen mod at være multikulturelle. dvs. konkret arbejdspladser, hvor kulturelt og etnisk forskellige grupper indgår i et samarbejde om at løse organisationens opgaver. Læreprocessens/processernes genstand (og hermed genstanden for projektets erkendelsesinteresse) omfatter såvel kulturel selvopfattelse (identitet) som opfattelsen af det kulturelt anderledes (alteritet), udvikling af professionsviden og -kompetence samt samarbejdskompetence i relation til multikulturelle grupper. Projektet indeholder to større empiriske undersøgelser og løber 2002-2004. Projektet er forankret ved Institut for Læring, AAU.
    StatusIgangværende
    Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …