Læring i moderne dansk vekseluddannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Læring i moderne dansk vekseluddannelse med fokus på området ?Teknologi og kommunikation? forventes afsluttet i efteråret 2004 med indlevering af Ph.d.-afhandling med den foreløbige titel: ?Læring i hverdagspraksis?. Teoretisk knytter inspirationen sig til teorier om læring som social praksis med særlig henblik på relationerne mellem adgang til læring og magt. Projektet sætter empirisk særligt fokus på læring i praktikken i moderne dansk vekseluddannelse, men også på krydsfelter og koblinger til læring på skolen. Forhold knyttet til institutionelle, identitets- og vidensmæssige koblinger mellem skole og praktik diskuteres. Der analyseres særlige træk ved instruktion i praktikken i forhold til undervisning på skolen. Elever og lærlinges læringsbaner og personlige læringshorisonter beskrives og analyseres. Muligheder og begrænsninger for adgang til læring og deltagelse i praktikken tematiseres. Desuden beskrives brugen af feltstudier som metode i den psykologiske forskning.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato28/01/200528/01/2005