Læring i virkeligheden - Praksisnære undervisningsnetværk til styrkelse af folkeskoleelevers interesse for klima og naturfag

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet i projektet er at:
- Udvikle, etablere og undersøge nye former for lokalt samarbejde mellem skoler, virksomheder, Aalborg Universitet og kommuner om energi og klima for at interessere og engagere unge for naturfag og klima.
- Udvikle undervisningsforløb med en problembaseret tilgang, hvor klasseundervisningen integreres med praksislæring i naturfagene udenfor skolen.
- Afdække barrierer og muligheder for samarbejdet mellem disse aktører og udvikle værktøjer, der minimerer de identificerede barrier og udnytter mulighederne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201431/12/2016

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.