Læring og undervisning i LCA og Eco-design

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet analyserer, hvordan undervisningen og læringen indenfor emnerne livscyklusvurderinger og eco-design har udviklet sig de sidste 10 år - dels i Danmark generelt, dels på Aalborg Universitet. Resultatet for Aalborg Universitet er bla. at mere end 1700 studerende er blevet introduceret til emnet siden 1992. I dag har de fleste af AAUs ingeniørstuderende modtaget undervisning, der forsøger at integrere LCA og ECO-design på linje med andre hensyn. De største læring og kompetenceopbygning er dog sket hos det lille mindretal på årligt mellem 5 og 20 studerende, der gennem et eller flere semestre har specialiseret sig i området gennem problemorienteret projektarbejde. Forskningen er hidtil afrapporteret ved konferencer i 2000 og 2002 Erfaringerne benyttes ligeledes til at udvikle undervisningen i lande, der deltager i udenrigsministerets programmer for kompetenceopbygning indenfor universiteter. Fremover vil projektet blive søgt publiceret i internationale forskningstidsskrifter. Forskningen udvikles til i stigende grad at inddrage erfaringer og ønsker fra tidligere studerende, der arbejder professionelt indenfor området. (Henrik Riisgaard)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013