Læringsledelse - dagtilbud, Kolding Kommune

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forsknings- og udviklingsprojektet Læringsledelse – dagtilbud i Kolding Kommune tager afsæt i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Projektet bygger på en tilgang, hvor samarbejde, sammenhæng og en systemomfattende indsats i arbejdet med kvalitet, kobles med pædagogisk analyse af data og brug af forskningsviden som afsæt for at skabe systematik i fælles drøftelser, faglige refleksioner og evaluering med arbejdet med at skabe dagtilbud af høj kvalitet for alle børn.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/06/202115/06/2025

Samarbejdspartnere

 • Senter for Praksisrettet Utdanningsforskning (Projektpartner)
 • Kolding Kommune (Projektpartner)

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Emneord

 • Læringsledelse
 • Kvalitet i dagtilbud
 • Læringsmiljø
 • Ledelse
 • Capacity Building
 • Dagtilbud
 • Datainformeret
 • Forskningsinformeret
 • Forsknings- og udviklingsprojekt
 • Forbedringsarbejde