Læringsprojekt om kvalitetsudvikling af det socialpsykiatriske tilbud til gruppen af yngre sindslidende

Projektdetaljer

Beskrivelse

I perioden november 2001 til december 2003 gennemføres et forskningsprojekt med titlen ?Læringsprojekt om kvalitetsudvikling af det socialpsykiatriske tilbud til gruppen af yngre sindslidende?. Projektet finder sted på en socialpsykiatrisk boform indenfor Psykiatrien i Nordjyllands Amt. Der deltager 8 beboere og 8 medarbejdere fra den socialpsykiatriske boform. Projektet tager udgangspunkt i en undersøgelse af, hvordan anvendelsen af udvalgte metoder kan medvirke til at skabe rum for en lærings-, forandrings- og evaluerings- proces i organisationen, i forhold til organisationens arbejde med kvalitetsudvikling af det socialpsykiatriske tilbud til gruppen af yngre sindslidende I undersøgelsen er der udvalgt metoder, som inddrager såvel brugerperspektivet som medarbejderperspektivet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/200131/12/2003