Løsning af Navier-Stokes ligninger vha. FEM / Solution of the Navier-Stokes Equations using FEM

 • Jakobsen, Lars Aaes, (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Ved løsning af strømningsproblemer vha. FEM er der dog to væsentlige kilder til numerisk instabilitet. Den ene er forbundet med det ikke-symmetriske konvektionsled resulterende i knude-til-knude oscillationer oftest ved høje Reynolds tal. Det kan vises endimensionalt, at en traditionel Galerkin-løsning mangler en del af diffusionsleddet. For at overkomme dette anvendes en SUPG-formulering (Streamline-Upwind-Petrov-Galerkin), der kan fortolkes som addition af en kunstig diffusion i strømningsretningen. Den anden kilde til numerisk instabilitet er forbundet med en ugunstig kombination af interpolationsordener mellem hastighed og tryk (LBB-stabilitet). Dette overkommes sædvanligvis ved at interpolere trykket en orden lavere end hastighederne. Ved at modificere kontinuitetsligningen (Pressure-Stabilized-Petrov-Galerkin-metoden) tillades interpolation af samme orden for tryk og hastighed. (Lars Aaes Jakobsen)
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/12/200331/12/2003