Labor Market Inclusion through Civic Participation (CIVIC)

Projektdetaljer

Beskrivelse

The “Labor Market Inclusion through Civic Participation” (CIVIC) project examines the extent to which active civic participation in the form of volunteer work in voluntary organizations can function as a stepping stone to labor market inclusion as labor market-qualifying education, government-subsidized employment, or regular employment for unemployed people with few resources. Specifically, we use a sociological approach complemented with insights from economics and social anthropology to answer the following two interrelated research questions: Does active civic participation in voluntary organizations function as a stepping stone to labor market inclusion? Through which social mechanisms and under what organizational circumstances does active civic participation contribute to labor market inclusion, and what barriers remain?

Lægmandssprog

"CIVIC - Inklusion på arbejdsmarkedet gennem deltagelse i frivilligt arbejde".
At højne arbejdsmarkedsdeltagelsen blandt udsatte grupper – langtidsledige,
lavt uddannede, handicappede og indvandrere – har i årtier været et centralt
anliggende for politiske beslutningstagere i Danmark og resten af den vestlige verden. I de seneste årtier har et centralt redskab i den danske beskæftigelsespolitik været at øge arbejdsudbuddet ved at reducere de sociale ydelser for dem, der står uden for arbejdsmarkedet. Eksisterende forskning tyder imidlertid på, at arbejdsudbudseffekterne af reformer, som øger det økonomiske incitament til at arbejde, er blevet mindre gennem årene. Dette kunne indikere, at personer fra udsatte grupper, som forbliver arbejdsløse selv i højkonjunkturer, har vanskeligt ved at respondere på øgede økonomiske incitamenter til at søge beskæftigelse, for eksempel fordi de mangler personlige og sociale ressourcer eller føler sig afkoblet fra arbejdsmarkedet. I CIVIC projektet undersøger vi ved hjælp af surveydata sammenkoblet med registerdata, i hvilket omfang deltagelse i frivilligt arbejde kan fungere som en trædesten mod arbejdsmarkedsdeltagelse for udsatte sociale grupper. Idéen er, at arbejdsløse fra udsatte grupper igennem deltagelse i frivilligt arbejde har mulighed for at opbygge kompetencer og skabe et socialt netværk, som måske kan styrke deres arbejdsmarkedsposition.
AkronymCIVIC
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2023

Samarbejdspartnere

  • University College London (Projektpartner)

Finansiering

  • Danmarks Frie Forskningsfond | Samfund og Erhverv: 2.902.187,00 kr.

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.