Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge og analysere behovet for en bedre transportdækning i landdistrikterne. Hvorledes kan dette behov fremover dækkes bedre, blandt andet ved brug af moderne elektronisk teknik, teletaxier, telebusser, nabo- og fælleskørsel. Disse tiltag vil formentlig langt henad vejen bedre kunne dække morgendagens transportbehov i landdistrikterne end store rutebiler med få faste afgange. Den generede viden skal endvidere publiceres i relevante højtprofilerede tidsskrifter af AAU.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/200931/05/2011

Finansiering

  • <ingen navn>