Landsbytransformationer

  • Møller, Jørgen, (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet handler om at dokumentere og analysere det tiltagende fysiske forfald samt den snigende forarmelse i det fysiske miljø, som i stadig stigende grad rammer en lang række landsbyer og landdistrikter. Projektet indeholder også en handlingsdimension, hvor der undersøges  hvad der så kan gøres ved problemerne, primært gennem den fysiske planlægning og en moderne landdistriktspolitik, som bygger på et samspil mellem de offentlige myndigheder og landsbybeboerne , herunder er det af særlig interesse at undersøge, om der i Danmark kan være eller vil blive brug for en "tilbagetrækningsplanlægning", hvor landsbyer brydes ned eller indskrænkes i væsentlig grad eller om udviklingen inden for turisme, oplevelsesøkonomi, økologisk produktion med videre kan bringe ny dynamik tilbage til landsbyerne og landdistrikterne.

Årsagerne til det fysiske forfald synes  at være en funktionstømning af en række markante bygningstyper i landsbyerne  såsom  dagligvarebutikker, mejerier, foderstofvirksomheder og ikke mindst funktionstømte landbrugsbygninger samt en række tomme boliger i en samfundsmæssig transformationsproces, hvor den tætte relation mellem landbrug og landsby er brudt sammen, og hvor erhvervsudviklingen de sidste tredive år er gået uden om landets yderområder.

Konsekvenserne synes at være, at en række landsbyer kommer ind i en slags "dødsspiral" hvor det fysiske forfald og forarmelsen bringer en række landsbyer ind i en meget vanskelig situation, og planlægningen og landdistriktspolitikken har ikke kunnet give de nødvendige, operationelle svar på løsningen af problemerne.

Projektet udføres i den almindelige forskningstid.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/200401/07/2008

Finansiering

  • <ingen navn>