Landskab og ejendom

Beskrivelse

Ejendomsstrukturer og disses mønstre i landskabet skaber rammer for arealanvendelsen i overensstemmelse med ejerens rettigheder og forpligtelser. Skønt disse giver nogle begrænsninger for ejeren i dennes råden, er der stadigt et bredt råderum inden for hvilket han kan bestemme over hvad han/hun vil gøre med og på sin ejendom, også med hensyn til at sælge og udleje. Ejendomsændringer drives af lokale socioøkonomiske faktorer, og de matrikulære forandringer skaber hele tiden nye rammer for det lokale landskab. Disse forandringsprocesser kan påvirkes ved forskellige former for offentlig regulering og der er brug for at styre disse i sammenhængende processer. Projektet fokuserer på udviklingen af planlægningsværktøjer til såvel monitorering af forandringsprocesserne som til beslutningsstøtte for forvaltning af disse. Projektet er finansieret af Det Strategiske Miljøforskningsprogram 2 og en del af Forskningscentret for Foranderlige Landskaber, Odense Universitet. (Esben Munk Sørensen)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201019/05/2013