Langsigtede effekter af Hjørring-modellen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nærværende projekt har til formål at undersøge de langsigtede effekter af den såkaldte Hjørring-model.
Hjørring Kommune vedtog i 2014 en omfattende og unik investeringsstrategi på beskæftigelsesområdet
kendt som Hjørring-modellen. Denne investeringsstrategi er fra 2015-2018 blevet evalueret af Rasmus Lind
Ravn, Institut for Statskundskab på AAU, som en del af samfinansieret ph.d.-forløb mellem Hjørring
Kommune og Aalborg Universitet (Ravn, 2019a). Investeringsstrategien blev evalueret ved brug af
brugerevaluering, virkningsevaluering og effektevaluering. Grundet ph.d.-forløbets tidsmæssige
afgrænsning blev effektevalueringen gennemført inden investeringsstrategien fulde effekter forventes at
vise sig. Af den årsag blev der gennemført en opfølgende effektevaluering af investeringsstrategien i 2019,
hvor data for hele projektperioden kunne benyttes. For en nærmere beskrivelse af denne effektevaluering,
se Ravn (2019b). Begge disse undersøgelser fandt positive effekter for gruppen af aktivitetsparate
kontanthjælpsmodtagere i Hjørring Kommune i en situation med højkonjunktur og fremgang på
arbejdsmarkedet.

Siden den sidste evaluering har vilkårene for at få aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i job dog
forandret sig ganske betydeligt. For det første reducerede Hjørring Kommune ressourcetilførsel til området i
2019 som følge af de positive resultater. For det andet har corona-krisen medført tilbagegang og stigende
ledighed på det danske arbejdsmarked. Det kan medføre, at en af de svageste grupper på arbejdsmarkedet
(tidligere aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere) mister deres nyligt vundne fodfæste på
arbejdsmarkedet.
I lyset af dette er det derfor relevant at undersøge de langsigtede effekter af Hjørring-modellen over en
seksårig periode (fra 2015-2020). Det gøres med henblik på at belyse om Hjørring-modellen formår at
fastholde de positive effekter for målgruppen, på trods af ændrede organisatoriske rammer og en
forandret konjunktursituation.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/202131/12/2021