Langtidsholdbar ledelse i en turbulent tid - paradoksledelse i praksis

Projektdetaljer

Beskrivelse

Paradoksledelse som meningsfuld holdindsats
En af de største ledelsesudfordringer i moderne virksomheder og organisationer er at håndtere uundgåelige, komplekse paradokser i virksomheden, hvor ledelse ikke alene om at træffe en beslutninger, der løser problemer, men om at navigere mellem modsatrettede hensyn, som man ikke kan prioritere sig ud af.

I forhold til både paradoksforskningen og praksis i organisationer og virksomheder er Forsvaret, som er den empiriske basis i dette projekt, en meget interessant case, fordi det er i forskningsmæssig og praktisk sammenhæng er unikt, at paradokstænkning og kompleksitetshåndtering har været en integreret del af Forsvarets ledelsesgrundlag, ledelse og ledelsesudvikling gennem 10 år. Forsvaret er samtidigt en radikal eller ekstrem case, hvor forhold og fænomener, der også er relevante for paradoksledelse i andre kontekster og organisationstyper, bliver sat på spidsen og træder tydeligt frem.

Arbejde med paradokser kræver imidlertid ikke nye/ændrede kompetencer af lederne, men også af de medarbejdere der skal ”udsættes for” paradoksledelse. Forskning og praksis i Forsvarsakademiet interesserer sig derfor i stigende grad ikke bare for lederes håndtering af paradokser, men også for hvilke konsekvenser – positive som negative – paradoksledelse har for medarbejdere. Netop spørgsmål om relationen mellem ledelse og medarbejdere i paradokstænkning optager også Forsvarsakademiet, hvorfor dette projekt tager udgangspunkt i udforskningen af de følgende spørgsmål:

• Hvordan og hvor meget kan medarbejdere inddrages i paradokshåndtering, uden at det bliver de facto ansvarsforflygtigelse, hvis paradokser overlades til aktører, der har lille råderum, ressourcer eller beslutningskompetence til at navigere i dem? Hvordan reagerer ledere og medarbejdere på dette forhold? Hvad er konsekvenserne i praksis?

• Og hvordan harmonerer paradoksledelse med samling omkring ”higher purpose”, hvis purpose er foranderligt og flertydigt? Hvordan reagerer ledere og medarbejdere på dette forhold? Hvad er konsekvenserne i praksis?

Nøgleresultater

Nielsen, R.K. & Hansen, M. P. (2020.) Exploring the unintended consequences of managerial ‘paradox sharing’ with subordinates and superiors. The case of the Royal Danish Defence. Paper accepted for the EGOS2020 Colloquium, Change for Good? Organizational Paradoxes and Unintended Consequences of Transforming Modern Societies, Sub-theme 09, Organizational Paradox.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/201931/12/2022

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.