Lavfrekvent lyds påvirkning af søvn og cortisol-response ved opvågning

  • Persson-Waye, Kerstin (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Medens indflydelsen på søvn og velvære af transportstøj er ret veldokumenteret, er effekterne af lavfrekvent støj(<200 Hz) langt mindre kendte. Lavfrekvent støj er almindelig i beboelser, hvor den hovedsageligt stammer fra ventilations- og air-conditionanlæg, fra vaskerier og fra musikanlæg. Adskillige case-studier og nogle epidemiologiske studier indikerer, at lavfrekvent støj påvirker søvnen, særligt den tid, det tager at falde i søvn og træthed om morgenen. Hørelsen er altid vågen, selv når vi sover, og støj under søvn kan medføre frigivelse af forskellige "stress"-hormoner, selvom vi ikke vågner. Et af de vigtigste hormoner, som relateres til stress, er kortisol. Tidligere studier har vist, at mængden af kortisol i spyt stiger efter opvågnen, og at der er en top efter 30 minutter, hvorefter niveauet falder. En forudgående eksperimentel undersøgelse har vist, at kortisol responset efter opvågning var reduceret på morgener efter en nat med lavfrekvent støj. Det aktuelle projekt er en udvidelse af den tidligere undersøgelse, denne gang med et større antal forsøgspersoner og en længere tilvænningsperiode med nætter uden lyd. Forsøgene blev udført på Afdeling for Miljømedicin på Göteborgs Universitet, medens færdiggørelsen af analyserne er udført på Afdeling for Akustik. Undersøgelsen blev støttet økonomisk af FORMAS (Forskningsrådet för miljö, arealla näringer och samhällsbyggende).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200431/12/2004