Lavfrekvent støj fra store vindmøller – Kvantificering af støjen og vurdering af genevirkningen

  • Pedersen, Steffen (Projektdeltager)
  • Møller, Henrik (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

 

I Danmark og i udlandet medfører opstilling af store vindmøller af og til negative reaktioner fra borgerne i lokalsamfundet. Dette kan forhindre eller forsinke planlagte projekter til udnyttelse af vindkraft. En af grundene til protester mod vindmøller er frygt for negative effekter af støj, specielt fra lyde i det lavfrekvente område. I øjeblikket ved man kun lidt om vindmøllestøjs indhold af lave frekvenser og de eventuelle virkninger heraf. Risikoen for gener fra lavfrekvent støj kan derfor som regel hverken be- eller afkræftes. Projektet har som hovedformål at: 1. afklare, hvorvidt støjen fra moderne vindmøller har et væsentligt indhold af lave frekvenser/infralyd (eller andre karakteristika, der kan forveksles hermed), og herunder fastlægge en egnet metode til udendørs målinger, 2. fastlægge metoder til at beregne/estimere det lavfrekvente støjniveau/infralydniveau indendørs i boliger og sammenhængen mellem niveauet udendørs og indendørs, 3. give en bedømmelse af genevirkningen af lavfrekvent støj/infralyd fra vindmøller, herunder vurdere lydens spektrum i forhold til høretærsklen, samt 4. bestemme den naturlige baggrundsstøj og undersøge dens betydning for genevirkningen. Projektet forventes at føre til større sikkerhed i vurderingen af støjgener omkring vindmøller, afstandskrav m.m. til gavn for såvel borgere som forsyningsselskaber. Afhængigt af problemets omfang kan projektet hjælpe vindmølleproducenterne med at fokusere deres indsats mod støj og inddrage støj som en konkurrenceparameter. Aalborg Universitet er ansvarlig for undersøgelse af støjens genevirkning. I samarbejde med Delta, Akustik & Elektronik; Forskningscenter Risø, Elsam Engineering. Økonomisk støtte fra Energiforskningsprogrammet EFP, Vestas Wind Systems A/S, Siemens Wind Power A/S, Elsam Kraft A/S, Energi E2, DONG, Vattenfall and E.ON Vind Sverige AB

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/200631/12/2017

Finansiering

  • <ingen navn>

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.