LCby - Forprojekt til beslutningsstøtteværktøj til bæredygtig byudvikling i et livscyklusperspektiv

Projektdetaljer

Beskrivelse

LCby er et forprojekt, som skal afklare mulighederne for at udvikle et beslutningsstøtteværktøj, der kan bidrage til omkostningseffektive klimaløsninger i fysisk planlægning og byudvikling. Forprojektet vil resultere i en erfarings- og vidensopsamling over relevante metoder og metrikker, og over hvor i byplanlægningsprocessen et beslutningsstøtteværktøj giver værdi. Dette danner grundlag for en kravspecifikation til værktøjet. Hvis ønskeligt, udvikles værktøjet i et efterfølgende hovedprojekt.
Samarbejdsprojekt mellem AAU, Green Building Council Denmark (DK-GBC), Rambøll og Byplanlaboratoriet.
Projektet er støttet af Realdania.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/202231/12/2023

Samarbejdspartnere

  • Rådet for Bæredygtigt Byggeri
  • Rambøll
  • Dansk Byplanlaboratorium