Ledelse af Implementeringen af EPJ-systemer i Region Nordjylland og Region Syddanmark (LEPJ)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet analyserer betydningen af forskelle i ledelse for implementeringsprocessens resultater, med henblik på at udvikle evidensbaseret viden om bedste praksis for udskiftning af store IKT-systemer i sundhedsvæsenet.
Projektets samfundsmæssige formål er at styrke Danmarks position som digital frontløber gennem opbygningen af viden om vellykket ledelse og organisering af IKT-implementering. Forskningsprojektet skal samtidig kvalificere ledelsen og organiseringen af implementeringsprocesserne i Region Nordjylland og Region Syddanmark gennem løbende feedback om projektets resultater til Regionerne.
Gennem publiceringen af videnskabelige artikler i nationale og internationale tidsskrifter om effekter af ledelsen og organiseringen i Region Nordjyllands og Region Syddanmarks implementering af nye EPJ-systemer vil erfaringer herfra kunne udbredes i dansk kontekst og dermed styrke Danmarks position som digital frontløber, sikre samfundsøkonomiske besparelser, forbedre den kliniske behandling og øge folkesundheden.
Kort titelLedelse af Implementeringen af EPJ-systemer
AkronymEPJimpl
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/202001/03/2024