Ledelse med mærkbar effekt for børnene

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forsknings- og udviklingsprojektet 'Ledelse med mærkbar effekt for børnene' er et samarbejde mellem AAU og Københavns Kommune. I projektets forskningsdel undersøges kvaliteten af det pædagogiske læringsmiljø, samt ledelsens betydning for udvikling af kvaliteten i de pædagogiske læringsmiljøer.

I projektets interventionsdel uddannes i alt 120 dagtilbudsledere fra to af Københavns områder. Ledelsens skal i den forbindelse undersøge kvaliteten i eget dagtilbud og arbejde med forbedring af det pædagogiske læringsmiljø gennem faglig ledelse af medarbejdernes praksis. Ledelserne bliver blandt andet uddannet i at bruge data og forskningsviden, anvende pædagogisk analyse som tilgang, skabe systematik i refleksion, evaluere og udvikle forbedringstiltag. Alt sammen i tæt samarbejde med medarbejderne. Det er medarbejdernes læring og udvikling, der er det vigtigste fokus for ledelsernes læring og udvikling på uddannelsen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/08/202115/12/2023

Samarbejdspartnere

  • Børne- og ungeforvaltningen i Københavns Kommune (leder)

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse

Emneord

  • Pædagogisk ledelse
  • Dagtilbud
  • Kvalitet
  • Læringsmiljø
  • Datainformeret
  • Forskningsinformeret
  • Capacity Building