Ledelse og ansatte i multinationale selskaber - fokus på europæiske semarbejdsudvalg

  • Beldam, Camilla (Projektdeltager)
  • Knudsen, Herman (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger udviklingen i de europæiske samarbejdsudvalg (ESU). ESU er tværnationale organer af lønmodtagerrepræsentanter, der har ret til at mødes med koncernledelsen for at blive informeret om og drøfte spørgsmål, der har betydning for arbejdstagerne i flere lande. Ud over at følge udviklingen og forskningen på området mere bredt gennemføres et ph.d. projekt om europæiseringen af arbejdspladsdemokratiet. Projektet fokuserer især på, hvordan ESU bidrager til udviklingen af arbejdspladsdemokratiet, og hvad der sker i brydningen mellem de forskellige nationale traditioner for arbejdspladsdemokrati, når lønmodtagerrepræsentanter fra forskellige lande mødes i ESU. Projektet forholder sig især til teorier og diskurser inden for industrial relations og organisattionsteori. (Herman Knudsen og Camilla Beldam)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200031/12/2005