Lerjordarters egenskaber bestemt ved konsolideringsforsølg / The Properties of Clay Soils Determined by Oedometer Tests

 • Thorsen, Grete (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  En række konsolideringsforsøg med forskellige lerprøver, både intaktprøver og kerneprøver. Kerneprøver optaget i meget store dybder ved geologiske under-søgelsesboringer, dels naturfugtige prøver, dels prøver, der ikke har været opbevaret naturfugtigt siden optagelsen. Undersøgelse af prøvekvalitetens indflydelse på forsøgsresultaterne. Undersøgelse af krybninger i forskellige materialer samt krybningens indflydelse på forbelastningsspændingen. (Grete Thorsen)
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato19/05/2010 → …