Levetider af bygninger og bygningsdele - betydende faktorer og grundlag for modellering

Projektdetaljer

Beskrivelse

Viden om levetider af bygningsdele står helt centralt i relation til, hvor hyppigt bygningsdele skal vedligeholdes og udskiftes, og dermed afgørende for enhver form for bæredygtighedsbetragtning. To centrale udviklingstendenser understreger dette behov, dels den stigende anvendelse af certificeringsordningen DGNB, der i sin seneste manual rummer et robusthedskriterium, dels lanceringen af den frivillige bæredygtighedsklasse, som med tiden vil lede til krav i bygningsreglementet. Pålideligheden af beregninger i den forbindelse, fx vha. LCCbyg eller LCAbyg, er dybt afhængig af beregningsforudsætningerne, ikke mindst levetider for bygningsdele.

Projektet har derfor til formål at lette og kvalificere anvendelsen af levetider fx i forhold til DGNB og den frivillige bæredygtighedsklasse ved at muliggøre en fortsat anvendelse af hjemmesiden levetider.dk, og ved at etablere en oversættelse mellem de forskellige klassifikationer og referencer for begrebet levetid, der anvendes i dag.

Endvidere at skabe grundlaget for at forstå, hvad der afgør levetiden af bygningsdele i en dansk kontekst, herunder en vurdering af, i hvor høj grad det er andre faktorer end teknisk levetid, der er afgørende for den reelle levetid, og at skabe grundlaget for udvikling af en ny dansk metode til levetidsberegninger, bl.a. ved at udnytte den udvikling, der sker på internationalt plan i forhold til fastlæggelse af levetider og standardisering indenfor området.

Projektet er tænkt som første skridt i et langsigtet forsknings-, udviklings- og formidlingsprogram, der har som vision at sikre kvalitet og robusthed af det byggede miljø for at reducere orbrug af ressourcer og minimere miljømæssige og driftsøkonomiske konsekvenser.

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, Realdania, Byggeskadefonden, og Landsbyggefonden.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/202131/12/2024

Samarbejdspartnere

 • Danmarks Tekniske Universitet (Projektpartner)

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats

Emneord

 • levetider
 • bygningsdele
 • klassifikationssystemer
 • levetidsmodel
 • registerdata
 • udviklingsaktiviteter
 • teknisk levetid
 • reel levetid
 • standardisering
 • robusthed

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • Ny levetidstabel

  Haugbølle, K., Morelli, M., Sørensen, N. L., Rasmussen, F. N., Wahedi, H. & Mahdi, V.

  01/09/201930/06/2021

  Projekter: ProjektRådgivende projekt