Levetidsforlængelse af offshorekonstruktioner / Requalification of Offshore Structures

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle/beskrive nye praktisk anvendelige metoder til på et rationelt sandsynligheds- og beslutningsteoretisk grundlag at foretage analyser af bæreevne og levetidsforlængende tiltag (reassessment analyse) af offshoreplatforme og rørledninger. Der udvikles en økonomisk beslutningsmodel, hvor relevante økonomiske aspekter i den forventede resterende levetid medtages, og hvor alle signifikante usikkerheder bliver modelleret ved stokastiske variable/processer. De optimale beslutninger findes ved at minimere de totale forventede omkostninger mod fordele i den resterende levetid. Der udvikles en generisk model for inspektionsplanlægning. Derudover formuleres og testes en konsistent stokastisk model for retningsafhængige årlige maksimale bølgehøjder. Projektet er støttet af Energistyrelsen. (J. Dalsgaard Sørensen, M.H. Faber, S. Engelund, M. Sterndorff, A. Bloch)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200131/12/2001