Levetidsmodellering af batteri slitage ved Vindoptimeret opladning og V2G energiarbitrage

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet vil videreudvikle opladningsstrategien Vindoptimeret opladning V2G til en smart grid multimarked trading-agent til simulering og styring af elbilers deltagelse i elmarkedet. Hvor tidligere udgaver af opladningsstrategien alene omfattede optimering af op- og afladning i spot- og regulerkraftmarkedet, vil nærværende udgave desuden omfatte elbilers engagement i frekvensregulering og som manuel reserve. Projektet vil desuden udvikle en omkostningsmodel for batterislitage, der kan indgå i styringens algoritmer. På den baggrund analyseres gevinstpotentialet ved elbilers engagement i elmarkedet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201530/06/2015

Finansiering

  • Danish Energy Agency

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.