Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er udført som en del af en centerkontrakt med Teknologisk Institut som leder. Projektet er CLEA-projektet. Vores andel af den del af projektet har bestået i at bestemme limers kemiske resistens. Limene der er undersøgt er væsentlig 3M-lime. Der er i alle tilfælde tale om strukturelle lime. Projektet har bestået af først en teoretisk del, hvor der er foretaget bestemmelse af de undersøgte limes opløselighedsparametre, der så er sammenholdt med aktuelle kemikaliers opløselighedsparametre. Derefter er det teoretiske arbejde underbygget eksperimentelt. Afrapportering er sket via CLEA's afrapportering, og der vil komme en artikel derom også. (Birgit Storm, Milosz Gwisdalski)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200931/12/2012