LIS-e: Vurdering af tilbud og valg af Laboratorie Informations System til H:S hospitalerne

  • Brender, Jytte (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet, der havde til formål at gennemføre en evaluering af modtagne tilbud på et laboratorie-informations-system til H:S afsluttedes med udgangen af år 2001 ved aflevering af en indstilling om valg af tilbudsgiver og anbefalinger vedrørende det videre forløb for implementeringen af en LIS. Projektet er af en action case research type, hvor AAU/V-CHI bidrager med udvikling af metoder til udvælgelse af en hensigtsmæssig helhedsløsning baseret på en samlet vurderingsmodel, samt facilitering af brugerdeltagelsen i processen. Samtidig opnår AAU/V-CHI datamateriale til evaluering af den filosofi og strategi, der ligger til grund for udarbejdelsen af kravsspecifikationen (se artiklen: Brender J, McNair P. User requirements specifications: a hierarchical structure covering strategical, tactical and operational requirements. V-CHI projekt.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200131/12/2001

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.