LIS-i (Implementeringen af Laboratorie-Informations-Systemet i H:S)

Beskrivelse

En cyklus er ved at lukkes: Et større evalueringsstudie for et skræddersyet Laboratorie-informationssystem (LIS) analyserede, hvorfor bruger-organisationen ikke havde fået det, som det forventede. Det viste sig, at væsentlige årsager kunne forklares med problemer i rollen og metoden brugt til udarbejdelsen af kravsspecifikationen. De resulterende anbefalinger var, at kravsspecifikationen bør opbygges i en hierarkisk struktur, der omfatter såvel strategiske, taktiske som operationelle overvejelser og krav. Disse anbefalinger er inkorporeret ved udarbejdelsen af en kravsspecifikation for et nyt LIS. Fra et forsknings-perspektiv er denne case meget værdifuld, fordi det er eksakt samme type af system, som den oprindelige undersøgelse, - det er endda den selvsamme organisation, som deltager (eller rettere det laboratorium, som leder udskiftningsprocessen), og V-CHI deltager i projektet som konsulent i en action-case baseret forsknings-metodologi. LIS-i projektet (Implementeringen af Laboratorie-Informations-Systemet) er ét af en serie af projekter, som tilsammen har til formål at forny Hovedstadens Sygehus?s (H:S) fem laboratoriesystemer med én fælles IT-baseret løsning. LIS-i omfatter tidsrummet fra valg af leverandør (baseret på en EU licitation) til og med gennemførelse af overtagelsesprøven og driftsprøven. V-CHI?s opgave i LIS-i er at støtte H:S?s projektledelse og dermed brugerorganisationen, primært i forbindelse med evalueringsopgaver (konstruktive såvel som summative), derunder udvælgelse/udvikling af relevante metoder og teknikker, tilrettelæggelse af processerne, samt opfølgning af udfaldet. V-CHI projekt. (Jytte Brender)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200131/12/2008