Livcyklusvurdering af spildevandssystemer til Aalborg kommunens kolonihaver

Projektdetaljer

Beskrivelse

Studiets mål er at sammenligne de potentielle miljøpåvirkninger, der produceres ved at etablere forskellige systemer for spildevandsbehandling i kolonihaver i Aalborg Kommune. Studiet er begrænset til analysen af fem forskellige alternativer: samletank, kloakering, nedsivningsanlæg, pilerensningsanlæg, og beplantet filteranlæg.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201430/09/2014

Finansiering

  • Aalborg Municipality

Fingerprint Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.