Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektbeskrivelse
Projektets vision er at udvikle en videns- og innovationsplatform, der understøtter forædling af publikums oplevelser omkring livekoncerter. Projektet vil via dybtgående etnografisk baserede analyser af koncertgæsters oplevelsesunivers kortlægge koncertoplevelsens konstituerende elementer. På dette grundlag udvikles et begrebsapparat, der gør det muligt at tale om koncertoplevelsen som totaloplevelse og om koncertoplevelsens delelementer. Herefter gennemføres systematisk kreativ udvikling af elementer, der kan forædle koncertoplevelsen.

I LIVE-projektet er fokus på koncertoplevelsen fra booking/ køb af billet indtil tiden efter koncerten. Det er således hensigten at skabe større kvalitet i helhedsoplevelsen omkring livekoncerten. Der er tale om et egentligt explorativt projekt, hvor det er projektets brugerkoncentrerede erkendelser og brugerorienterede forandringsforslag, der danner grundlag for konkrete forandringsinitiativer. Alt med fokus på at forædle værdikæden omkring koncertoplevelsen. Der er tilrettelagt et iterativt udviklingsforløb, hvormed erkendelse og forædling sker i en kontinuerlig udviklingscyklus igennem projektet.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem følgende centrale aktører omkring livekoncerter – VEGA, Billetlugen, TDC og Carlsberg.

Projektplan:
Fase 1 Kortlægning af koncertgæsters oplevelsesunivers,
Fase 2 Ide- og prototypeudvikling, test- og effektundersøgelse (processen gentages i flere omgange)
Fase 3 Afsluttende international konference

Projekt budget: 3.758.780 kr.
AkronymLIVE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/200901/02/2011