Living on the Edge – Risk, Resources, Resilience and Relocations in the Western Limfjord, ca. 1750-1900

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojektet Living on the Edge undersøger, hvordan befolkningen langs danske kyster har levet og forholdt sig til stormfloders hærgen i tiden ca. 1750-1900. Projektets resultater peger på, at den danske vestkyst, ikke mindst ved casestudierne på Agger og Harboøre Tanger kan karakteriseres som særlige risikoregioner. Det vil sige, at her har fortidens mennesker indrettet huse, byggeskikke, og kombinationsnæringsstrategier efter, at ekstreme vejrhændelser kunne ødelægge jord, bygninger og i værste fald føre til tab af menneskeliv.

Vores resultater viser, at det paradoksalt nok er her i områder med denne særlige kulturarv, vi i denne periode finder færrest tab af menneskeliv, netop fordi indbyggerne har haft en viden om at begå sig i forhold til stormfloder.

Til gengæld kan vi også se, at mindet om store drukneulykker som Stormfloden i 1872 i Østersøen, hvor flere hundrede mennesker omkom, fylder så meget mere i konkrete erindringssteder i form af diger, mindesten, sange, litteratur og museal formidling af kulturarven.

Det er vigtigt både at udvikle viden samt at bevare minder, der understøtter den eksisterende kulturarv for at huske og for at tage forholdsregler for risici ved voldsomme vejrfænomener som stormfloder. Det stigende havspejl og den hyppigere frekvens af ekstremt vejr, vi må imødese i lyset af den globale opvarmning, aktualiserer behovet for at tage ved lære af vores viden om fortidens hændelser.

”Living on the Edge” er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond med 2,9 mio Kroner over perioden 2019-2023.

Undervisning på bacheloruddannelsen i historie, Aalborg Universitet i aspekter af kystkultur, kulturarv og katastrofeteori:

♦ 2020, 2021, 2022 & 2023: Modul 16, 6. semester.
♦ 2020: Modul 9, 3. semester.
♦ 2020: Modul 13, Bachelorprojekt 5. semester.
♦ 2021 & 2022: Modul 2, 1. semester som led i problemorienteret verdensmålsundervisning, herunder mål 11 om kulturarv
♦ 2023: Modul 16, 5. semester, tværvidenskabelige metoder
Kort titelLiving on the Edge
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201931/12/2023

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at bekæmpe fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 11 - Bæredygtige byer og lokalsamfund

Emneord

  • miljøhistorie
  • fiskerihistorie
  • marin miljøhistorie
  • naturkatastrofehistorie
  • kystsamfund
  • kystkultur

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.