Livscyklustankegangen og virksomhedernes produktorienterede miljøindsats

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med virksomhedernes produktorienterede miljøindsats skal miljøhensyn i stigende grad inddrages i produktudviklingen og i andre funktioner som indkøb og salg, logistikplanlægning, osv. Grundlaget for en produktorienteret miljøindsats har hidtil været livscyklusvurderinger, som imidlertid er tidskrævende og kræver særlig ekspertise. Dette projekt har udarbejdet en pædagogisk fremstilling af de overordnede elementer i livscyklustankegangen samt af værktøjer til at inddrage miljøhensyn i en eller flere af virksomhedens funktioner. I denne forbindelse er der foretaget en vurdering af erfaringerne med brug af danske og udenlandske manualer og guidelines for inddragelse af miljøhensyn i produktarbejdet fx ECO-design samt af udvalgte danske virksomheders erfaringer med tilrettelæggelsen af en produktorienteret miljøindsats. Arbejdet er afrapporteret i 2002, og en engelsk udgave vil blive udgivet i 2003. (Arne Remmen; Marie Münster, Rambøll)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200231/12/2002