Livscyklusvurdering af forsøg med plast og metal i glaskuber

Beskrivelse

R98 udfører i samarbejde med Miljøkontrollen et forsøg, hvor der ud over glas også indsamles ikke pantbelagte drikkevareemballager af plast og metal i de eksisterede opstillede kuber. Projektets idé er, at der med den nye ordning 1) indsamles mere plast og metal til genindvinding, 2) at der pga. bløde emballager går færre hele flasker itu, som derfor kan genbruges direkte, og 3) at der pga. de bløde emballager er mindre støj forbundet med kuberne. Forsøget omfatter et område svarende til 20.000 husstande. Nærværende projekt omfatter en livscyklusvurdering, som skal dokumentere den miljømæssige effekt af forsøget.Livscyklusvurdering er rekvireret af R98 og gennemføres af Jannick Schmidt ved Aalborg Universitet. Projektet forventes afsluttet den 1. maj 2005
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/200501/05/2005