Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion

  • Buhl, Mie (PI (principal investigator))
  • Carlsen, Antra (Bevillingshaver)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojekt til udvikling af designprincipper for bæredygtige digitale læringspraksisser i voksenlæring. Digitale kompetencer er aktuelle og basale i et livslangt læringsperspektiv. Den aktu-elle COVID-19 situation har understreget vigtigheden af hurtig omstilling, herunder i forbindelse med læring og social kontakt via digitale platforme. Det kræver imidlertid, at kompetencerne og mulighederne for at opnå disse er til stede for alle. Dette er blot en af baggrundene for at sætte øget fokus på digitale kompetencer hos befolkningen i Norden. Et andet aspekt er arbejdsmarkedets hastige udvikling og deraf ændrede behov for uddannelse og læring.
Projektet skal bidrage til Nordisk Ministerråds handlingsplan i 2021-2024, som efterspørger initiativer, der inddrager alle nordiske borgere i den grønne omstilling og digitale udvikling; udnytter potentialet i omstillingen; og modvirker at kløfterne i samfundet øges på grund af omstillingen. Resultatet fra forskningen vil også fremme implementeringen af den europæiske handlingsplan for digital læring 2021–2027 i Norden.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato30/11/202031/12/2021

Emneord

  • Digitalisering
  • Voksnes læring
  • Voksenlæring
  • Demokratisk deltagelse