Livslang lærings rolle i den digitale transformation og digitale inklusion

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet skal identificere aktuelle nordiske udfordringer og bidrage til fælles nordiske løsninger for at støtte læring for alle og udvikling af voksnes digitale kompetencer, herunder voksnes grundlæggende digitale kompetencer, digitale kompetencer, som efterspørges i arbejdslivet, kompetencer som voksne behøver for at være aktive medborgere i et digitaliseret Norden m.m. Initiativer som afprøves og evalueres i projektet skal være koblet og bidrage til implementering af digitaliseringsstrategier i de nordiske lande. Projektet skal munde ud i højere digitale kompetencer blandt befolkningen og øget digital deltagelse i Norden, samt policy anbefalinger til det nordiske samarbejde og de nordiske lande for at opnå dette.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/12/202031/12/2021