AkronymLOVISA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/201901/06/2020