Lokalisering af reproducerede lydkilder

  • Choisel, Sylvain (Projektdeltager)
  • Zimmer, Karin (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskellige lydgengivelsessystemer (f.eks. stereo, multikanals-systemer, surround-sound) adskiller sig med hensyn til at gengive et lydbillede virkelighedstro. For at kunne studere disse systemer er det første krav at have en korrekt og troværdig procedure, der gør det muligt for lytteren at rapportere sin opfattelse af, hvor lyden kommer fra. I litteraturen foreslås en række procedurer lige fra at tegne skitser til at "pege" med hovedet, og de fleste af disse er enten for upræcise eller føles unaturlige for lytteren. På denne baggrund er der udviklet en ny håndholdt laser-pointer, hvis position aflæses af en magnetisk tracker. Dette instrument tillader lytteren at udpege, hvorfra lyden kommer og samtidigt modtage visuelt feed-back fra en lille laserprojiceret prik. I et metode-eksperiment blev denne nye laser-pointer-teknik afprøvet og sammenlignet med en grafisk procedure, hvor lytteren skulle sætte et mærke på en linie for at indikere, hvor lyden syntes at komme fra. I et eksperiment med 11 forsøgspersoner, blev den nye laser-pointer-teknik fundet overlegen både mht. præcision (ca. 1,5 til 2 grader) og nøjagtighed mht. at identificere både "rigtige" og "virtuelle" lydkilder. I et efterfølgende forsøg blev indflydelse af hovedbevægelse på udpeget vinkel målt. Denne teknik blev brugt i en undersøgelse af højtalers retningskarakteristiks indflydelse på den opfattede retning af en lydkilde placeret med stereopanorering.(Centerkontrakt)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005