Lokalplanlægning i Danmark - Kortlægning af lokalplanernes anvendelse som arealforvaltningsinstrument / Local Planning in Denmark

  • Aunsborg, Christian (Projektdeltager)
  • Enemark, Stig (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

I henhold til regulering af arealanvendelsen er lokalplanen både planlægningsmæssigt og retligt plansystemets sværvægter. Lokalplaninstrumentet har været i funktion i over 25 år, og der er udarbejdet mere end 25.000 lokalplaner. Projektet tager udgangspunkt i det vidensbehov, der er opstået omkring lokalplanernes anvendelse som arealforvaltningsinstrument, idet der ikke eksisterer noget systematisk overblik over reguleringens omfang og nærmere indhold, og dermed heller ikke over, i hvor høj grad kommunerne udnytter de muligheder, de har for at regulere arealanvendelsen. Projektet gennemføres som en edb-registrering af et repræsentativt udsnit af de hidtil udarbejdede planer, og den resulterende database vil i princippet være frit tilgængelig til forskningsformål o.lign. (Christian Aunsborg, Stig Enemark)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/199531/01/2010