LOTSIZE1

    Projektdetaljer

    Beskrivelse

    Forskningsprojektet LOTSIZE1 har været et udviklingsprojekt med det formål at få opbygget og udviklet et internationalt forskningskonsortium. Projektets ambitiøse mål er at skabe et forskningsgennembrud inden 2015, der muliggøre integrering af menneske-maskin intelligens i produktionssystemer. Et sådant industrielt forskningsgennembrud i udvikling af ny produktionsarkitektur er forudsætning for ekstrem fleksible og lærende produktionssystemer. Sådanne systemer vil skabe grundlag for radikal ændring af konkurrencevilkår ved at kunne producere individuelle kundespecifikke løsninger i modsætning til eksisterende standardiserede og modulariserede løsninger. Lektor Ole Madsen og adjunkt Stig B. Taps har spillet en ledende rolle projektansøgninger til EU's FP6 rammeprogram om forskningsmidler på omkring 130 mio. d.kr. til gennemførelse af et europæisk integreret forskningsprojekt bestående af 15 partnere. Aalborg Universitet forventes at få ansvar for projektledelse og Institut for Produktion inddrages i forskningsudviklingsprojektet på flere centrale fronter. Udarbejdelse af to projektansøgninger anslås i omfang og sværhedsgrad at svare mindst fire videnskabelige artikler. (Ole Madsen, Hans Holm, Bjørn Langeland og Stig Taps, Institut for Produktion, AAU)
    StatusAfsluttet
    Effektiv start/slut dato29/12/200629/12/2006