Luftstrømning gennem store åbninger i klimaskærmen / Air Flow through Large Openings

  • True, Jan Per Jensen (Projektdeltager)
  • Bjørn, Erik (Projektdeltager)
  • Nielsen, Peter V. (Projektdeltager)
  • Heiselberg, Per Kvols (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikleen ny metode til beregning af luftstrømning gennem vinduer og andre åbninger i klimaskærmen ved hjælp af CFD-simulering af luftstrømning, vindtunnelforsøg og fuldskala laboratorieforsøg. Metoden skal tage hensyn til åbningens størrelse i forhold til bygningsfacaden, åbningens placering i facaden samt lokale geometriske forhold omkring åbningen. Projektet gennemføres i samarbejde med University of Gävle og Politecnico di Torino. Projektet støttes af Villum Kann Rasmussen Fonden via Center for Hybrid Ventilation. Forventet afslutning i august 2003. (Jan Per Jensen True, Peter V. Nielsen, Erik Bjørn, Per Heiselberg) The aim of the project is to develop a new method for calculating air flow through windows and other openings in the building envelope using CFD simulation of air flow, wind tunnel tests and full-scale laboratory tests. The method must take account of the size of the opening in relation to the building facade, the location of the opening in the facade and local geometric conditions around the opening. The project is performed in cooperation with the University of Gävle and Politecnico di Torino and is funded by the Villum Kann Rasmussen Foundation via Hybrid Ventilation Centre at Aalborg University.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/08/200331/08/2003

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.