Lyd-lokalisation og karakteristika ved det ydre øres overføringsfunktioner

  • Jeppesen, Jakob (Projektdeltager)
  • Møller, Henrik (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mennesket lokaliserer lyd baseret på lydsignalerne ved de to ører. Egenskaber ved lydtransmissionen fra en lydkilde til en lytters trommehinder - beskrevet ved de såkaldte head-related transfer functions (HRTFer) - gør lytteren i stand til at bestemme lydens retning. Det har længe været kendt, at det, som lytteren oplever som lydens retning, i høj grad er bestemt af tidsforskelle i lyden ved de to ører, og at den oplevede elevation i hvert fald i nogen grad er bestemt af frekvensafhængige niveauforskelle ved de to ører. Ikke desto mindre er det stadig uvist, eksakt hvilke karakteristika ved HRTF'erne som er bestemmende for lydlokalisation. For eksempel er det uforklarligt, hvordan lytteren kan opleve en elevering af lyden for lydkilder med ukendt kildesignal og placeret i det mediane plan. Endvidere er mekanismen for at give en out-of-head oplevelse for rigtige binaurale signaler, men en in-the-head oplevelse for andre signaler med samme størrelse niveau og løbetidsforskelle ved de to ører, stadig ukendt. Projektet forsøger at give et bidrag til forståelsen af disse emner. Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200531/12/2005