Lydkvalitet af biler

  • Ellermeier, Wolfgang (Projektdeltager)
  • Legarth, Søren Vase (Projektdeltager)
  • Ghani, Jody Ann (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Lydkvaliteten af biler, som den opfattes inde i kabinen, er blevet en vigtig parameter ved branding og statusbedømmelse af forskellige bilproducenter og bilmodeller. De systematiske værktøjer, der anvendes i udviklingen af biler, mangler dog stadig at integrere emner indenfor lydkvalitet. Endvidere er forskningen i attributter, der relateres til lydkvalitet, ufyldestgørende, særligt fordi der ikke skelnes mellem brug af perceptive, affektive og konnotative attributter, og en analyse af deres indbyrdes forhold derfor ikke er foretaget. Derudover kan det vise sig, at bilens visuelle egenskaber har stor indflydelse på bedømmelsen af lydkvaliteten. Formålet med dette projekt er, at undersøge hvilke metoder og attributter der er mest relevante for bedømmelsen af lydkvaliteten i bilers kabiner. Påvirkningen fra visuelle input ved bedømmelsen af lydkvaliteten er undersøgt og kvantificeret. (Med deltagelse af Søren Legarth, DELTA).
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato31/12/200731/12/2007