Lykkebegrebets betydning i moderne religiøsitet og spiritualitet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette forskningsprojekt analyserer lykkebegrebets betydning i moderne religiøsitet og spiritualitet, herunder blandt andet den rolle pilgrimsfærd spiller. Der er speciel fokus på kristendommens og buddhismens veje til lykke: Hvad har disse traditioner at sige nutidsmennesket, hvilken rolle spiller lykkebegrebet og hvilke forskelle og ligheder er der mellem de to traditioner?
Med udgangspunkt i ovenstående ramme skal egen empirisk undersøgelse belyse moderne pilgrimsrejsendes motivation, refleksioner og erfaringer.
Undersøgelsen er delt i flere hoveddele:
• Litteraturstudium, såvel videnskabelig litteratur som egentlig pilgrimslitteratur (håndbøger, rejsebeskrivelser, pilgrimsteologi mm.)
• Deltagende observation med anvendelse af etnografiske og andre kvalitative metoder, herunder fotografi, introspektion, indsamling af artefakter, samtaler, livshistorier, proxemics og mapping under egne pilgrimsrejser i Indien, Nepal, Danmark, Sverige og Spanien.
• Indsamling af dokumentationsmateriale fra forskellige netbaserede pilgrimssites, specielt i Norden samt andet dokumentationsmateriale.
• Belysning af det empiriske materiale ud fra forskellige lykkebegreber og -traditioner.

Projektets resultater publiceres i bogform.

StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato03/10/2011 → …