Måling af HRTFer i høj opløsning

  • Minnaar, Pauli, (Projektdeltager)
  • Christensen, Flemming (Projektdeltager)
  • Olesen, Søren Krarup, (Projektdeltager)
  • Møller, Henrik, (Projektdeltager)

Beskrivelse

Ved binaural syntese (computer generering af 3D-lyd) indgår to komponenter. Et reflektionsfrit lydsignal optaget i lyddøde omgivelser samt overføringsfunktioner fra positioner i rummet omkring en lytter og ind til trommehinden. For at generere et binauralt signal ledes disse to komponenter gennem en matematisk beregningsproces (foldning), hvorved de retnings-givende egenskaber ved HRTF-filtrene påføres lyden. Traditionelt måles HRTFer med en endelig og lav spatial opløsning, da måleprocessen er svær og tidskrævende. Dette resulterer i, at kun et endeligt antal positioner kan syntetiseres. I praksis har man ofte løst dette ved at interpolere mellem HRTFer i lav opløsning vel vidende, at de resulterende filtre ikke nødvendigvis ligner rigtige målte filtre fra de pågældende retninger. I dette projekt er der opbygget en høj-præcisions måleopstilling, som har været anvendt til måling af HRTFer på kunsthovedet VALDEMAR. Målingerne blev foretaget i en spatial opløsning på to grader over hele sfæren. Resultatet er således et høj-opløsnings filtersæt, der finder anvendelse ved implementering af binaural syntese, samt ved analyse af retningsafhængige strukturer i karakteristikken for den menneskelige retningshørelse. Støttet af STVF/FTP.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato19/05/201031/12/2017