Måling af social kapital på hospitaler

 • Hasle, Peter (Projektdeltager)
 • Nielsen, Anders Paarup (Projektdeltager)
 • Prætorius, Thim (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Danske hospitaler er presset af stigende krav til effektivitet og kvalitet i takt med at der er færre ressourcer til rådighed. For at håndtere dette arbejdes der løbende med effektiviseringer og omstruk-tureringer, der kan føre til belastning af medarbejdernes arbejdsmiljø. Social kapital, med fokus på tillid, respekt for hinandens arbejde og samarbejde, er en central organisatorisk ressource, der kan bidrage til at løse denne problemstilling.
  Den videnskabelige litteratur støtter en sammenhæng mellem social kapital, arbejdsmiljø, kvalitet og effektivitet, men der findes meget få forløbsundersøgelser på området og i en dansk kontekst. Formålet med nærværende projekt er, at belyse betydningen af social kapital for trivsel og sygefravær blandt medarbejderne på hospitalet samt for kvaliteten og effektiviteten i udførelsen af hospitalernes kerneopgave. Endvidere vurderes det i hvor høj grad social kapital kan afbøde de negative konsekvenser af et belastende psykisk og fysisk arbejdsmiljø for medarbejdernes trivsel og sygefravær.
  I forbindelse med projektet etableres et prospektivt kohortestudie af ca. 30.000 medarbejdere på hospitalerne i Region Hovedstaden. Data fra Region Hovedstadens trivselsundersøgelse Trivsel OP 2011, der indeholder spørgsmål om social kapital, arbejdsmiljø og trivsel, kobles til databaser om sygefravær, genindlæggelsesrater samt patienttilfredshed. Endvidere kobles data til den efterfølgende Trivsel OP, der gennemføres primo 2014, hvilket muliggør analyser af betydningen af ændringer i social kapital på afdelingerne over tid.
  Parallelt med dette kører et kvalitativt projekt finansieret af Region Hovedstaden med fokus på at identificere de mekanismer og kontekster, der påvirker social kapital. Kombinationen af disse projekter vil således kunne bdrage til at belyse de underliggende mekanismer og årsager til ændringer i social kapital og effekterne af en sådan udvikling.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/07/201431/12/2016