Mapping the Regional Quality of Life

Projektdetaljer

Beskrivelse

Unge forskere fra BUILD på Aalborg Universitet udvikler et databaseret værktøj til at fremme regional udvikling i hele landet. Værktøjet gør det muligt at sammenligne områders udviklingsmuligheder ud fra en række centrale indikatorer såsom boligpriser, uddannelsesniveau, transporttider, og det lokale lønniveau.

Unge forskningstalenter fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet kom igennem nåleøjet til programmet “Inclusive Growth and Recovery Challenge”. De skal nu udvikle et datadrevet værktøj, der kan give indsigt i regional ulighed både nationalt og internationalt. Det nye projekt er døbt ”Mapping the Regional Quality of Life”.

Den økonomiske regionale ulighed stiger i både Danmark, i store dele af Europa og i Nordamerika. Uligheden kan blive en trussel mod økonomiske fremskridt, social samhørighed og skabe politisk ustabilitet.

Øget økonomisk ulighed mellem regioner fører bl.a. ofte til, at de højtuddannede unge flytter til store byområder for at forfølge mulighederne for uddannelse og job, mens de lavtuddannede bliver tilbage. Flyttemønsteret betyder, at de mindre bemidlede samfund støvsuges for ressourcer og får problemer med at sikre lokale, offentlige tjenester og økonomisk sikkerhed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2022