Projektdetaljer

Beskrivelse

Muslinger og andre marine begroninger sætter sig på den del af havvindmøller og produktionsplatforme, der er under vand.
Begroningerne forværrer belastningen fra bølgerne og reducerer konstruktionens bæreevne med 25-65 procent. I dag fjernes begroningerne manuelt – typisk ved hjælp af manuelt styrede undervandsrobotter – hvilket er en tidskrævende og økonomisk tung proces.
Ideen til løsningen består af tre elementer. 1. afrensningsringe omkring de bærende konstruktioner, der fjerner begroninger, når vandet bevæger sig. 2. en robot der kan bevæge sig på de bærende konstruktioner og sende besked om størrelsen af begroninger. 3. En robot der kan fjerne begroninger ved højtryksspuling under vand. Effekten af løsningen vil være en forlængelse af konstruktionens levetid, og en forventet reduktion af omkostningerne med 30-40 pct. Alene i Nordsøen bruger industrien i dag årligt et trecifret millionbeløb på at fjerne marine begroninger.
AkronymMarine Growth
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201831/12/2020

Finansiering

    Fingerprint

    Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.