Markedsscreening af naturgasreformere

Projektdetaljer

Beskrivelse

I forbindelse med afslutningen på fase 1 af det danske naturgas reformer projekt er der identificeret et behov for at gennemføre en screening af det internationale marked for reformere. Dette skyldes primært en uventet hurtig udvikling i det internationale marked, der har medført at reformere i dag er tilgængelige i langt højere grad end det var tilfældet for 18 måneder siden. For at sikre den danske satsning bedst muligt tager højde for denne situation foreslås en markedsscreening igangsat med det formål at redegøre for status på området med udgangspunkt i en række spørgsmål, der opstilles af reformerprojektets deltagere. Projektet vil afklare såvel de rent tekniske specifikationer som mere pratiske forhold omkring produktionskapacitet, mulighed for licensaftale osv. Baseret på denne screening vil såvel deltagerne i projektet som bevillingsmyndighederne have et bedre grundlag for at vurdere, hvorledes den danske satsning inden for reformerudvikling bedst muligt bidrager til værditilvækst i de danske virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser. Projektet gennemføres i samarbejde med Dantherm.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato07/10/200531/12/2005

Finansiering

  • EFP