Mars at Home: the Logic of Civil War in Ancient Roman Society (DFF Mobilex)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  DFF, Mobilex stipendium.

  Projektbeskrivelse: Lokale og etniske konflikter, næsten udelukkende borgerkrige, har været stigende efter afslutningen af Den Kolde Krig. Fænomenet ’borgerkrig’ er derfor ved at etablere en central plads blandt samfundsvidenskabelige og socialvidenskabelige forskere, økonomer samt historikere. Projektets relevans er klar: det handler om at få perspektiv, når vi tænker på nutidige udviklingstendenser. Ved at fokusere på fire case-studier, senrepublikken, fire-kejser-året, Severerne, samt Konstantin, ønsker dette projekt at se på to aspekter, som er en integreret del af borgerkrig: (1) et studium af forskellige borgerkrigsfraktioners adfærd, samt hvordan de vælger deres allierede og (2) en demonstration af, hvordan borgerkrigen udviklede sig fra at være en anomali til i stedet at blive en normaltilstand. Her vil der samtidig blive sat spørgsmålstegn ved den moderne antagelse om fred som en normaltilstand. Hypotesen er, at borgerkrig delvist overtager rollen som tidligere blev udfyldt af krige mod fremmede magter. Undersøgelsen vil fokusere på, hvordan man i Rom opfattede og reagerede på fænomenet borgerkrig, herunder deltagernes forskellige retoriske strategier.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201531/12/2017